Hoàng Thị Chin

Hoang Thi Chin

Thư ký Hoàng Thị Chin tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thị Chin đang là ký cho các luật sư của Luật Sài Gòn.

Nguyễn Văn Khang

Nguyen Van Khang

Luật sư Nguyễn Văn Khang tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội và hiện nay là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh. Luật sư Khang là người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Trước khi về hành nghề Luật sư tại Luật […]

Hoàng Sỹ Biên

Hoang Sy Bien

Luật sư Hoàng Sỹ Biên thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh. Đang hành nghề Luật sư tại Công ty Luật Sài Gòn. Luật sư Hoàng Văn Tài cùng với Hoàng Sỹ Biên tham gia tư vấn pháp luật và đại diện khách hàng trong các lĩnh vực như: Doanh nghiệp, Thương mại, dịch vụ […]

Cao Thị Huyền Thương

Cao Thi Huyen Thuong

Luật sư Cao Thị Huyền Thương từng tốt nghiệp Đại Học Luật Hà Nội, hiện nay thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh. Trước khi hành nghề luật tại Luật Sài Gòn, Luật sư Thương từng có nhiều năm công tác tại Bộ Tư Pháp. Sau khi nghỉ làm tại Bộ Tư Pháp, Luật sư […]

Hoàng Văn Tài

Hoang Van Tai

Luật sư điều hành của Luật Sài Gòn, phụ trách toàn bộ hoạt động của Luật Sài Gòn. Luật sư Tài tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội và hiện nay là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh.Hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, Luật sư Hoàng Văn […]