[rank_math_breadcrumb]
[rank_math_breadcrumb]

Nguyễn Văn Khang

Luật sư đồng nghiệp

Nguyen Van Khang

Luật sư Nguyễn Văn Khang tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội và hiện nay là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh.

Luật sư Khang là người có kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Trước khi về hành nghề Luật sư tại Luật Sài Gòn, Luật sư Khang có nhiều năm phụ trách pháp lý tại một trong những Công ty chứng khoán hàng đầu ở TP.HCM. Hiện nay Luật sư Khang đang phụ trách tư vấn pháp luật về tài chính, chứng khoán cho các khách hàng của Luật Sài Gòn. Đại diện khách hàng trong các vụ án tranh chấp có liên quan đến tài chính, chứng khoán.