[rank_math_breadcrumb]
[rank_math_breadcrumb]

Hoàng Sỹ Biên

Luật sư cộng sự

Hoang Sy Bien

Luật sư Hoàng Sỹ Biên thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh. Đang hành nghề Luật sư tại Công ty Luật Sài Gòn.

Luật sư Hoàng Văn Tài cùng với Hoàng Sỹ Biên tham gia tư vấn pháp luật và đại diện khách hàng trong các lĩnh vực như: Doanh nghiệp, Thương mại, dịch vụ về Bất động sản và các dịch vụ pháp lý khác.