[rank_math_breadcrumb]
[rank_math_breadcrumb]

Hoàng Văn Tài

Luật sư điều hành

Hoang Van Tai
Luật sư điều hành của Luật Sài Gòn, phụ trách toàn bộ hoạt động của Luật Sài Gòn. Luật sư Tài tốt nghiệp Trường Đại học Luật Hà Nội và hiện nay là Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh.Hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, Luật sư Hoàng Văn Tài là người có nhiều kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu pháp luật về Bất động sản, Kinh doanh, Hợp đồng, Thương mại, Đầu tư và Xây dựng, Lao động và việc làm.
Với phong thái tự tin và bản lĩnh, Luật sư Hoàng Văn Tài có khả năng tranh tụng xuất sắc tại Tòa án cũng như các Trung tâm Trọng tài.